Member vun der Union Grand-Duc Adolphe

Tombola vun den Tickete vum Sepptoberfest 2018

1. Präis - 75 € : 000283
2. Präis - 50 € : 000861
3. Präis - 25 € : 000999

D'Gewënner solle sech mellen um Telefon 691 668 851

Eis nächst Aktivitéiten:

 

04.11.2018

 

 

Concert Apéro
fir den Uespelter Pompjeeën hier 90 Joër Feier zu Uespelt am Sall

01.12.2018

 

Concert Filmharmonie

zu Fréiseng an der Haal

  
Uespelter Musek
Uespelter Jugendorchester