Member vun der Union Grand-Duc Adolphe

Concert zu Berdorf - 27.11.2012

top

Uespelter Hämmelsmarsch - 19.11.2011

top

Hämmelsmarsch Weiler - 12.11.2011

top

Hochzäit vum Tanja a Ben - 10.10.2011

top

Concert zu Preisch beim Schlass - 24.07.2011

top

1. Mee

top

Symphonic Rock III - 26.03 & 02.04.2011

Fotoe zu Verfügung gestallt vum Serge Frantzen, Geschichtsfrënn vun der Gemeng Fréiseng

top

Sonndesprouf - 20.03.2011

top

Hex hex'ste bal Bal - 18.02.2011 am Kraeltgen

top

Generalversammlung - 08.01.2011

top