Member vun der Union Grand-Duc Adolphe

2011

08.01.2011

20:00

Generalversammlung

18.02.2011

Bal am Kraeltgen

25 + 26.02.2011

Cactus Houwald - Grill

26.03.2011

20:00

Gala Concert - SYMPHONIC ROCK III

02.04.2011

20:00

Gala Concert - SYMPHONIC ROCK III - Second Edition

30.03.2011

20:00

Dem President säi Namensdag

17.04.2011

Bazar's Concert

01.05.2011

07:00

1. Mee Feier

06.05.2011

20:30

Concert op der Place d'Armes
RDV ëm 19:45 op der Place d'Armes - Mir spille ganz a schwarz

07.05.2011

 

Cortège dir d'éischt Kommioun 
RDV ëm 15.15 beim Musiksall

24.05.2011

Oktav

25.05.2011

Porte Ouverte

28 - 31.05.2011

Ausfluch op Samoëns

19.06.2011

Concert-apéro zu Duelem

26.06.2011

Prëssessioun vun Erläichendag

22.06.2011

Cortège fir National Feierdag

08.07.2011

Uespelter Hämmelsmarsch - Kleng Kiermes

09 + 10.07.2011

Wisefest zu Uespelt op der Garer Plaz

24.07.2011 

mëttes Concert zu Preisch beim Schlass 

lescht Prouf

Dem Chef säin Dag

02.10.2011 

Journée Commémorative

22.10.2011 

19:00

Sepp-toberfest zu Uespelt an der Hal

12.11.2011 

14:00

Hämmelsmarsch zu Weiler

19.11.2011 

14:00

Hämmelsmarsch Uespelt

27.11.2011

  Concert du Berdorf

03.12.2011

Hierscht Concert

03.12.2011

Kleeschen